Đăng ký  |  Đăng nhập
Hãy hành động với "Năm văn hóa an toàn lao động và kỷ luật lao động" - EVN NPC Vì sự phát triển cộng đồng
 
EVNNPC thực hiện công tác PCCC đảm bảo an toàn cháy nổ năm 2018
 
2018-02-05 07:07:48

 Để chủ động trong công tác phòng ngừa, tạo nhiều chuyển biến tích cực hơn nữa trong công tác đảm bảo an toàn PCCC, đồng thời góp phần đảm bảo an ninh trật tự chung trên địa bàn 27 tỉnh miền Bắc theo tinh thần chỉ đạo tại Công văn số 168/EVN-VP ngày 11 tháng 01 năm 2018 của Tập đoàn điện lực Việt Nam về việc đảm bảo an toàn PCCC.
Ngày 25 tháng 01 năm 2018, Lãnh đạo Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã có Văn bản chỉ đạo số: 265/EVNNPC-AT về việc thực hiện công tác PCCC đảm bảo an toàn cháy nổ năm 2018 như sau:
1. Khẩn trương bổ sung, hoàn thiện hồ sơ PCCC của đơn vị theo Điều 3 Thông tư 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công An. Thường xuyên cập nhật các nội dung thay đổi trong hồ sơ như biên bản tự kiểm tra an toàn PCCC, sổ thống kê theo dõi phương tiện PCCC, sổ theo dõi công tác tuyên truyền huấn luyện, huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho các đội viên đội chữa cháy cơ sở định kỳ theo quy định (đối với những đơn vị đã hết hạn chứng chỉ huấn luyện PCCC thống kê, báo cáo Tổng công ty để có kế hoạch tổ chức tập huấn).
2. Khi có cải tạo mặt bằng, thay đổi công năng sử dụng so với hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt, yêu cầu các đơn vị phải thực hiện nghiêm túc nội dung sau: trước khi thi công cải tạo phải hoàn thiện hồ sơ đề nghị thẩm duyệt thiết cải tạo; trước khi đưa vào sử dụng khu vực cải tạo phải được nghiệm thu về PCCC theo quy định; thực hiện đầy đủ điều kiện an toàn PCCC tại vị trí mặt bằng làm việc.
3. Hoàn thiện đầyđủ phương án chữa cháy cơ sở củađơn vị theo mẫu PC11 - Thông tư 66/2014/TT-BCA quy định. Trang bị đầy đủ phương tiện PCCC theo quy định tại Điều 5, Thông tư số 56/2014/TT-BCA ngày 12/11/2017 của Bộ Công An (bình chữa cháy, mặt nạ phòng độc,...).
4. Quản lý, giám sát chặt chẽ việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt trong quá trình hoạt động tại nơi làm việc, kho, bãi,... đảm bảo các yêu cầu về PCCC không để cháy nổ xảy ra.
5. Nghiêm cấm đấu nối thêm các thiết bị tiêu thụ điện ngoài thiết kế ban đầu, tránh làm quá tải gây hiện tượng chập cháy và có biện pháp đảm bảo an toàn PCCC trong khu vực làm việc của đơn vị. Sắp xếp hồ sơ gọn gàng, hợp lý, không làm ảnh hưởng đến công tác PCCC trong tòa nhà.
6. Bố trí kho để tài liệu, không để tràn lan ra khu vực hành lang, khu vực lối thoát hiểm, gây ảnh hưởng đến mỹ quan công sở, cũng như an toàn phòng chống cháy nổ.

Ban QHCĐ.NPC

 
Tin cùng thư mục :
Top  |  Home